Huutavan Ääni Dystopiassa Kaikki kulttuurit on tuhottava

Maahanmuuttopolitiikka for dummies

Humanitaarista maahanmuuttoa voidaan harjoittaa, mutta täytyykö sitä tehdä typerästi? Tässä ei kilpaile löysä maahanmuuttopolitiikka ja tiukka maahanmuuttopolitiikka keskenään, vaan typerä maahanmuuttopolitiikka ja järkevä maahanmuuttopolitiikka.

Mielestäni olisi fiksumpaa harjoittaa järkevää maahanmuuttopolitiikkaa typerän maahanmuuttopolitiikan sijaan.

Argumentin vuoksi päätetään, että Suomen on pakko humanitaarisin syin ottaa vuosittain 2000 maahanmuuttajaa tänne asumaan. Tästä ei voi neuvotella, eikä tästä voi rimpuilla. 2000 maahanmuuttajaa vuosittain.

 

  1. Kotouttaminen.

Suomen linja on aina ollut sellainen, että kotutus on onnistunut, kun maahanmuuttajalla on kotoisa olo. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että Suomea on muutettava sellaiseksi, että eri kuttuurien edustajilla olisi täällä kotoisaa. Tuoreimpana esimerkkinä Helsinkiin suunnitellaan sovinismi-ystävällisiä asuntoja tiettyyn väestöryhmään kuuluville perheille.
On sanomattakin selvää, että tässä on ajatus täysin pielessä.

Kotouttamisen tulisi tarkoittaa sitä, että tulija sopeutuu suomalaiseen kulttuuriin ja oppii elämään täällä meidän pelisääntöjen ja arvojemme mukaan. Vaikka emme voi vaikuttaa siihen, miten maahanmuuttajat päänsä sisällä asiat kokevat, ei meidän tule ainakaan kannustaa mihinkään sovinismiin. Kotouttamisen lähtökohta tulisi olla se, että tulijat ja heidän jälkipolvensa länsimaalaistuisivat. Etenkin naiset tulisi ottaa huomioon integraatiopolitiikassa, että he oppivat ymmärtämään ihmisarvonsa ja oikeutensa.

 

  1. Hajasijoitus.

Saman kulttuurin edustajat aivan ymmärrettävästi hakeutuvat asumaan samoille asuinalueille. Tämä kuitenkin estää integroitumasta, kun naapuristossa puhutaan eri kieltä, kuin muu väestö, sekä harjoitetaan erilaista elämäntapaa, kuin muu väestö.

Nykyäänkin hajasijoitetaan, mutta se on tehotonta, sillä maahanmuuttajat pistävät sosiaalitoimiston maksamaan takuuvuokran heidän muuttaessa sijoutuspaikastaan Tampereelle, Turkuun tai pääkaupunkiseudulle.
Tähän olisi saatava muutos. Olisi fiksumpaa, että isoon kaupunkiin ei voisi muuttaa tukirahalla, jos ei ole tiedossa koulu- tai työpaikkaa. Tietenkin työllistymistä tulee tukea ja itsestään selvästi omalla rahalla kuka vaan saa asua missä vaan. Sitä ei kuitenkaan ole järkevää tukea verovaroin, että hankalasti työllistettäviä työttömiä pakkautuu asumaan samoille asuinalueille.

 

  1. Koulut.

Maahanmuuttajien lapset unohtuvat usein kokonaan maahanmuuttopoliittisesta keskustelusta, vaikka tiedetään maahanmuuttajalasten riskin syrjäytyä olevan moninkertainen kantaväestöön nähden. Lisäksi maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat keskimäärin konservatiivisempia ja fundamentalistisempia kuin vanhempansa. Kahden kulttuurin välillä tasapainoileminen johtaa helposti siihen, että vanhempien kotimaan kulttuurista tulee epäterveellisen vahva ihailun kohde, mikä lisää riskiä radikalisoitua.

Omat toimenpiteeni tähän ongelmaan: Kaikki lapset samoihin päiväkoteihin. Ei erikseen päiväkoteja uskonnollisille vähemmistöille tai kielivähemmistöille. Vuorovaikutus muiden lasten kanssa ehkäisee erilaisuuden kokemusta.
Peruskoulussa taas pitää olla samat säännöt kaikille, eli esimerkiksi lestadiolaisten tanssituntivapaudesta olisi luovuttava. Lisäksi lapset olisi laitettava yhteisille uskonnot ja aatteet tunneille sen sijaan, että lapsia jaotellaan eri luokkiin heidän vanhempiensa uskon mukaan.

Myös draamakasvatusta olisi lisättävä peruskouluun, jotta lasten ja nuorten vuorovaikutus lisääntyisi. Draama on hyvä keino ilmaista itseään, sekä oppia asettumaan toisen asemaan. Samaistumisen tunne vähentää erilaisuuden kokemusta.
 

  1. Kansalaisuuden myöntäminen.

Kansalaisuus tulee myöntää vain, kun voidaan todeta tulijan integroituneen suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa edes jonkinlaista kielitaitoa ja työhistoriaa.

Kansalaisuuden perumisessa on monia ongelmia, eikä sitä voida kovin heppoisin perustein tehdä. Siksi olisi hyvä, ettei kansalaisuutta myöskään myönnettäisi liian heppoisin perustein. Esimerkiksi jos tänne muuttanut henkilö paljastuisikin terroristiksi, jonka muuttamisen motiivina olisi suorittaa täällä terroristi-iskuja, niin olisi ikävää, jos emme voisi käsitellä häntä vieraan vallan hyökkääjänä, vaan joutuisimme käsittelemään hänet maamme tasavertaisena kansalaisena.

 

  1. Rikollisuus.

Seuraava otsikko on: Sopeutumiseen perustuva valikoiminen. Tämä pohjustaa sitä hieman. Mielestäni on selvää, että jos sodan tai muun kaaoksen keskeltä turvaan päässyt henkilö heti ensimmäisten kuukausien aikana syyllistyy vastaanottomaassa vakaviin rikoksiin (esim. murha/tappo, puskaraiskaus, ryöstö), niin hänestä ei ole sopeutumaan. Enkä jaksa edes uskoa, että tulijalla on haluakaan sopeutua. Helposti ajatellaan, että kyse olisi aina siitä, että tulija on sodista traumatisoitunut ja ei mahda toiminnalleen mitään, mutta ei se näin aina ole. Joskus tulijan motiivi tehdä pahaa on vain pahuus. Esimerkiksi Saksan uusivuosiahdistelut on hyvä ottaa tässä yhteydessä ylös. Se ei ollut sattumaa, että joukkoahdistelut keskittyivät samalle torille samalla ajankohdalla, vaan tempaus oli suunniteltu isku. Taharrush gamae eli raiskauspeli on keino häpäistä naisia, sekä nolata miehiä osoittamalla, ettei miehet pysty suojelemaan omia naisiaan. Kyse on siis voimannäytöstä, jossa ryhmä X näyttää ryhmälle Y kaapinpaikan. Tässä yhteydessä ryhmä Y on eurooppalaiset. Tänne on siis myös sellaisia tulijoita, jotka haluaa meille pahaa. Se, että heti kättelyssä, kun tänne saapuu, alkaa veitsi tai penis heilumaan, on osoitus siitä, että tulijasta ei ole täällä elämään. Nämä henkilöt tulee karkoittaa maasta.
 

  1. Sopeutumiseen perustuva valikoiminen.

En ole tekstini aikana kertaakaan maininnut muslimeja, mutta eiköhän lukijalle tule muslimit mieleen aina kun mainitaan ongelmia integroitumisessa tai riskistä radikalisoitua. Valtaosa maahanmuuton ongelmista liittyykin juuri ongelmiin muslimiväestön kanssa. Muslimit eivät ole rotu, vaan kyseessä on uskonnon edustajat. Tämän uskonnon jyrkkä suhtautuminen muun uskoisiin (eli vääräuskoisiin) ja näiden muun uskoisten tapojen omaksumiseen ovatkin todella keskeinen syy, miksi integraatio on hankalaa. Esimerkiksi joidenkin vaikka kiinalaisten kanssa ei ole vastaavia integraatio-ongelmia lainkaan, koska kiinalaiset ovat hyviä sopeutumaan.

Herää kysymys, miksi on varta vasten keskistettävä humanitaarinen maahanmuutto juuri siihen väestöön, jonka kanssa tulee kaikkein eniten ongelmia? Muslimin integroiminen yhteiskuntaan vie moninkertaisesti enemmän resursseja kuin vaikka kiinalaisen integroituminen yhteiskuntaan.

Luonnonkastrofit, diktaattorit, sodat ja muut ikävät asiat pitävät kyllä huolen siitä, että avuntarvitsijoita riittää hamaan loppuun asti ja aivan ympäri maailman.

Kun kerran jokatapauksessa valikoidaan keitä autetaan, eikö ole sama ottaa yhdeksi mittariksi (etukäteen arvioitu) kyky integroitua? Näin tulisi valikoitua paljon enemmän muun uskoisia (buddhalaiset, kristityt, taolaiset, kunfutselaiset, hindut) ja ateisteja. Toki muslimeja voisi myös edelleen ottaa, mutta pitäisi vaan tarkkaan arvioida kuinka hyvin riittää resurssit heitä kotouttamaan. Lisäksi muslimien määrää tulisi tarkkailla muutenkin, koska he ovat keskeisin riskiryhmä pakkautumaan samoille asuinalueille ja rakentamaan yhteiskuntia yhteiskunnan sisään. Tanskan moskeija-dokumentissa imaami sanoi vierailleen aivan arkisena asiana, että muslimit tulevat valloittamaan Euroopan. Hän sanoi sen aivan samalla äänellä, kuin miten ruokapöydässä kysytään lisää maitoa. Ihan arkisena asiana. On tiedostettava, että muslimien keskuudesta löytyy halua eurooppalaistumisen sijaan valloittaa Eurooppa. (Ei väliä kuinka realistisia heidän tavoitteensa ovat. Pelkkä halu moiseen on ongelma.)

Muslimien määrän kun pitää tarpeeksi pienenä, maahanmuutosta ei tule isoja ongelmia, jolloin myös isompi osa väestöstä pystyy kannattamaan humanitaarista maahanmuuttoa. Ja edelleen voidaan auttaa sodan (tai muun ikävän ilmiön) keskeltä turvaan 2000 ihmistä joka vuosi.
 

  1. Pakolaisleireiltä pakolaisia.

Ja tosiaan. Otettaisiin YK:n määritelmän mukaisia pakolaisia suoraan leireiltä, eikä vaan pidettäisi rajaa auki ja kakka lahkeessa katsottaisi millaisia partahäiskiä Ruotsin puolelta lappaa meidän maahan ilman mitään henkilöpapereita.
Pakolaisleireiltä voitaisiin myös valikoida, että turvaan pääsisi miesten lisäksi tasaisesti myös lapsia ja naisia. Nämä voitaisiin kuljettaa Suomeen vaikka lentokoneella.
Jos jokainen maa toimisi näin, eli ottaisi leireiltä pakolaisia ja pitäisi muilta (humanitaarisin syin) tulevilta maahanmuuttajilta rajat kiinni, ei pakolaiset enää ottaisi riskiä ja pyrkisi ylittämään merta, vaan he hakeutuisivat näille pakolaisleireille turvaan. Järjestelmä olisi paljon toimivampi, eikä salamatkustajat voisi tehdä bisnestä ihmishengillä.
 

  1. Paluu kotimaahan.

Koska käytäntö on ollut se, että pakolaiset jäävät asumaan maahan oli vuosien päästä heidän kotimaansa tilanne kuinka hyvä tahansa, voi ajatus siitä, että pakolaiset palautettaisiin kotimaihinsa tilanteen rauhoituttua kuulostaa jopa oudolta. Ja ymmärrän kyllä miksi. Jos pakolaiselle on selvää, että hänet tullaan joku päivä palauttamaan kotimaahansa, hänen motivaationsa oppia meidän kieli ja kulttuuri ja sopeutua tänne laskee aika hurjasti. Ja kun täällä kerran tulee oltua ainakin muutama vuosi, olisi todella tärkeää, että pakolaisella olisi mahdollisimman tervetullut olo täällä ja hän pyrkisi sopeutumaan. En siis kannata sitä, että pakolaisia häädettäisiin takaisin, mistä ovat tulleet, vaikka heidän kotimaihinsa voisikin muuttaa takaisin.
Mutta kannatan siihen kannustamista. Suomen tulisi tehdä tiheämpää yhteistyötä niiden valtioiden kanssa, joista tänne tulee ihmisiä. Kun valtiossa olisi rauha ja sinne olisi mahdollista palata, voisi tehdä kehittävää yhteistyötä. Paluumuuttajat uuden koulu- ja työhistoriansa avulla voisivat tehdä aivan erinomaista kehitysapua kotimaissaan. Tuoda sellaista osaamista, jota ei ennen ollut. Tämä myös saattaisi laajentaa monien valtioiden arvomaailmaa, kun länsimaalaiset tasa-arvoa edistävät ideaalit rantautuisivat kehitysmaihin.
Kotimaahan palaamisesta voitaisiin maksaa ja lähtijöille voitaisiin lainamuotoisesti antaa resursseja rakentaa kotimaassa jotain liiketoimintaa.
Nämä rahat otettaisiin pois kehitysavusta. Kehitysapu on ymmärtääkseni muutenkin aika toimimaton systeemi, joten olisi parempi, että rahaa laitettaisiin tällaiseen oikeasti kehittävään toimintaan.

 

Vielä tiivistettynä: Humanitaarista maahanmuuttoa tulee toteuttaa siten, että tulijat integroituvat tähän yhteiskuntaan, ja pahantekijät on pidettävä poissa. Näin yksinkertaista se on.
Maahanmuuttopolitiikkaa voidaan harjoittaa vain kahdella tavalla: 1. Typerästi, kuten nykyään. 2. Järkevästi, kuten toivottavasti tulevaisuudessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

21Suosittele

21 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (75 kommenttia)

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

"Kotouttamisen tulisi tarkoittaa sitä, että tulija sopeutuu suomalaiseen kulttuuriin ja oppii elämään täällä meidän pelisääntöjen ja arvojemme mukaan. "

Taitaa olla mahdotonta.

"Kotouttamisen lähtökohta tulisi olla se, että tulijat ja heidän jälkipolvensa länsimaalaistuisivat."

Taitaa olla mahdotonta.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve

Jos tarkoitat, että mahdotonta jokaikisen yksilön kohdalla, niin olet väärässä. Jopa nykymetodein iso osa integroituu hyvin.
Jos taas tarkoitat, että mahdotonta saada kaikki integroitumaan, niin luultavasti pitää paikkansa. Aina löytyy joku joka ei sopeudu. Tehtiin me mitä hyvänsä.

Keinoni kuitenkin helpottaisi asiaa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

En ole kyllä samaa mieltä, että iso osa integroituisi hyvin, esim. jos integroitumisen mittarina pidetään työllisyyttä.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #5

Jos jostain porukasta integroituu 1%, niin se on aika iso osa, jos muualla vastaavasta porukasta integroituu tasan 0%.

Käyttäjän JouniSuninen1 kuva
Jouni Suninen

Koraani kieltää muslimeilta sopeutumisen mihin tahansa ei-islamilaiseen kulttuuriin. Niin että se siitä.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #26

Käsittelen asiaa tässä blogimerkinnässäni.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Ihan mielenkiintoinen kirjoitus blogistilta, kiitos.

Integroitumisen edellytyksenä on mielestäni lähtömaan vanhan kivikautisen kulttuurin ja oman yhteisön lakien sivuuttaminen. Kivikautisten oppien avulla kun on kovin vaikeaa mielestäni solahtaa mukaan nykyaikaisenn tasa-arvoiseen länsimaiseen kulttuuriin. Sopeutumisprosessin esteenä on oma tuttu lähtömaan yhteisö, joka valvoo, ohjaa ja pitää lujasti kiinni omista kulttuurillisista arvoistaan, antamatta tuumakaan periksi länsimaiselle vapaudelle.

Naapurimaan kokemuksista pitäisikin Suomen hallituksen ottaa oppia, eikä astua samaan miinaan.

Mitä Ruotsissa sitten nyt tapahtuu ? Samoille alueille asutettujen tulijoiden perilliset integroituvatkin osittain yhteiskunnan lakien ulkopuolelle synnyttäen omia jengejään. Koska se Ruotsi onkin ihan paska maa, eikä annakaan ilmaiseksi Volvoja tai isoja villoja. Tapahtumista tämän päivän Ruotsissa voi lukea SVT n uutisista, otsikkohakukenttään Skottlosning. Voi sitten vaan miettiä, moniko näistä paukuttelijoista kuuluu mihinkin etniseen tai rikolliseen ryhmään.

https://www.svt.se/

Ruotsi on kuitenkin ihan tosissaan yrittänyt auttaa maahan saapuneiden integroitumisessa, mutta se henkinen apu vaan ei mene tulijoille jakeluun, koska avun vastaanottaminen myös velvoittaa ja sieltä omasta saavutetusta tutusta ja turvallisesta mukavuusympyrästä ei ole mitään kiirettä integroitumaan velvollisuuksien pariin. Mukavampi vaihtoehto integroitumiselle on siis ilmeisesti pikkuterrori, rikollisuus ja / tai helppo raha.

Tässä on ongelman ydin. Liian myötäilevällä ja löysällä toiminnalla saadaan huonosti hyviä tuloksia.

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila

Laitan tämän saman kommentin tänne, jonka laitoin jo aikaisempaan kirjoitukseen.

Alla lyhyt kirjoitus kuinka Ruotsalaiset maahan muuttajat ovat tulleet Suomeen 1100 - 1350 luvulla sekä valloittivat Suomen. Muuttoaallon on tulkittu olleen järjestäytynyttä ja ruotsalaisen yläluokan tukemaa.

Ensimmäiseksi alistettiin Ruotsin vallan alle Ahvenanmaa, joka on nykyäänkin täysin ruotsalainen, omine oikeuksineen.

Monet etuoikeudet jotka Ruotsin kuningas määräsi maahanmuuttajille, on vaikuttavia tekijöitä vieläkin, joista RKP pitää kiinni.

Uudenmaan ruotsalaisen maahanmuuton kunniaksi Johannes Bureus laati vuonna 1599 Uudenmaan ja Helsingin vaakunat, jotka esittävät meren aalloilla kulkevaa laivaa, näin kuvaten ruotsalaisten saapumista Uudellemaalle.

Ruotsalaisten maahanmuutto (kolonisaatio) Suomeen liittyy KATOLISEN kirkon pyrkimykseen levittää kristinuskoa itämeren piirissä.

Tulijat olivat kristittyjä ja tulivat maahan joka oli vielä suurelta osin pakanallinen.
Ruotsalaisten maahanmuutto oli ristiretki Suomen kristinuskoon käännyttämisessä ja sitä tuki katolisen kirkon lisäksi vielä Ruotsin kuningaskunta.

Kristinuskon levittämisen lisäksi siirtolaisuuden taustalla on vaikuttanut myös Ruotsin kuninkaan Maunu Eerikinpojan vuonna 1334 myöntämä neljän vuoden verovapaus Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Ahvenanmaan, Hämeen ja Satakunnan siirtolaisille.(ironiaa, maahanmuuttaja taustaiset perustavat pitzerian, ja saavat muutamanvuoden verovapauden nykypäivänä)

Ilmiö oli yleiseurooppalainen ja myös siirtolaisuus (maahanmuutto) Suomeen oli osa tätä laajempaa muuttoliikettä. Samaan aikaan Ruotsalaisia maahanmuutti myös Länsi-Viroon. Mainittakoon paikkakunnat Medelpad ja Ångermanland tulivat ruotsalaisten asuttamiksi 1300 luvulla.

Nyt yleiseurooppalainen ilmiö on jälleen maahanmuutto, mutta ei Ruotsista.

Mietin vain, miksi nykinen eurooppaan suuntautuva massa maahanmuutto tapahtuu pää osin määrätyn uskonnon omaavista maista ja henkilöistä?
Ja suurin osa Eurooppalaisista politiikoista hyväksyy tämän, he oikeein hinkuavat tällaista massamaahan muuttoa.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Ai valloittivat Suomen? Suomea ei ollut olemassakaan - asia jota nykyihmisen on välillä vaikea tajuta.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala

Suomi on ollut olemassa jo monta sataa vuotta. Mutta ei samalla tavoin kuin valtiot nykyään ovat olemassa. Välillä Suomi oli maa-alueeltaan suurempikin, kuin mitä se nykyään on.

Timo Ala-Harja

Suomea ei ollut olemassakaan?Mitä mahtanet tarkoittaa.Suomi alueena oli kyllä olemassa samaten sitä asuttaneet suomensukuiset heimot mutta suomi-Finland nimistä valtiota ei ollut vielä satoihin vuosiin.Silloisessa suomessa asuva väestö alistettiin Ruotsin kruunun verotuksen uskonnollisen käännytyksen alla jos se ei ole valloittamista niin mikä sitten?

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila

Oletko muuten Petra huomannut että Suomi valtiona täyttää vasta 100v parinviikon päästä!

Vielä voidaan sanoa ettei Suomi ole edes sataavuotta vanha.

Ja kyllä Ruotsalaiset valloittivat Suomen. Venäläiset taas valloittivat Suomen itselleen Ruotsalaisilta 1808-1809 ja Ranskalaiset antoivat siihen oikein suostumuksen. Lopulta venäläiset antoivat suomelle itsenäisyyden 1917.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Eikä Ruotsiakaan ollut oikeasti olemassakaan.

Kansat ja kansallismielisyys on myöhempää keksintöä, tuona aikana niistä ei tiedetty mitään. Tietyt sotaherrat hallitsivat tiettyjä alueita ja niiden rajat vaihtelivat. Rajoilla ei ollut mitään tekemistä kansallisuuden, kielen tai etnisyyden kanssa.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo Vastaus kommenttiin #13

”Ruotsin historia aloitetaan joskus viikinkiajasta, joskus 1000-luvusta. Tätä edeltänyttä aikaa kutsutaan Ruotsin esihistoriaksi. Ruotsin kuningaskunta syntyi 1000–1200-lukujen kuluessa. Vuosina 1397–1523 Ruotsi oli ajoittain valtioliitossa Tanskan ja Norjan kanssa (Kalmarin unioni). 1600-luvulla Ruotsi nousi tilapäisesti eurooppalaisen suurvallan asemaan.

Suomen alueita alettiin liittää Ruotsiin 1100- tai 1200-luvulla. Ruotsi menetti Suomen vuonna 1809. Vuosina 1814–1905 Ruotsi oli unionissa Norjan kanssa.”

”Lainaus wiki // Ruotsin historia

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #18

"Suomen alueita alettiin liittää Ruotsiin 1100- tai 1200-luvulla. Ruotsi menetti Suomen vuonna 1809."

Niinhän siellä Wikissä sanotaan, kun nykyihmisille pitää puhua nykykäsitteillä, jotta ymmärtäisivät.

Siihen aikaan mistä puhut ei niitä käsitteitä vielä ollut, eivätkä silloiset ihmiset olisi ymmärtäneet tuosta wiki- lainauksestasi mitään.

Toistan.
Ei ollut olemassa käsitteitä Ruotsi, Suomi, kansa, kansallismielisyys, etninen ryhmä tai kieli.

Siihen aikaan ihmiset puhuivat kukin omaa murrettaan, kukin omalla tavallaan, ei ollut kieliä, eikä kirjakieliä, ei valtioita, eikä valtakuntia, ei ainakaan pohjolassa. Kielet muotoiltiin vasta myöhemmin. Suomen kieltä hapuili ensimmäisenä Agrikola, mutta sitä varsinaisesti alettiin tekemään vasta silloin kun Aleksis Kivi aloitti kirjallisen tuotantonsa.

Ruotsin valtakunta alkoi muotoutumaan vasta 1200- luvun lopulla, Birger Jarlin ja hänen jälkeläistensä aikaan, mutta huom. se ei ollut vielä valtakunta, se vasta alkoi muotoutumaan.

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila Vastaus kommenttiin #13

"Eikä Ruotsiakaan ollut oikeasti olemassakaan."

Kerroppas kaima koska on Ruotsin itsenäisyyspäivä ??

Eli päivä jolloin Ruotsi on julistautunut tai julistettu itsenäiseksi valtioksi?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #32

En tiedä.

Onko se kunkun, tämän Kalle Kustaan, syntymäpäivä?

Kenties ??????????

:)

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila Vastaus kommenttiin #34

Ruotsilla ei ole itsenäisyyspäivää.

Ruotsissa on vietetty lipunpäivää vuodesta 1916 alkaen aina 1983 asti, jolloin kyseinen päivä muutettiin kansallispäiväksi.
Kansallispäivä on ollut vapaapäivä vasta vuodesta 2005. Tuolloin myös liputetaan ja Skanssenilla pidetään juhlat.

Kansallispäivää vietetään 6 kesäkuuta 1523 kuningas Kustaa Vaasan kruunajaispäivän muistoksi.
Samana päivänä 1809 kirjoitettiin ruotsin hallitusmuoto, kun Ruotsi oli hävinnyt sodan Suomesta Venäjää vastaan.

Tähänpäivään asti on Ruotsi ollut kuningaskunta aina kaskiajalta asti.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Valloittivat ja alistivat. Samoin tapahtui mm Pohjois-Amerikassa. Ei ollut mitään alkuperäiskansan valtioita. Valtavat määrät suomalaisia syötettin ruotsin sotiin esimerkiksi. Tämä on toistunut tietenkin kautta historian.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #25

Suomi ja Ruotsi oli yksi valtio, ja sotiin osallistui sotilaita sekä Ruotsista että Suomesta. Ihan tasavertaisesti.

Saamenkielisiä, suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä saapui "Suomeen" vähän eri aikoina ja he hakeutuivat myös eri alueille. Valtiota ei ollut, nämä ryhmät asettuivat asumaan eri puolille maata. Saamelaiset ja suomalaiset asuivat sisämaassa ja ruotsalaiset lähinnä rannikolla (olivat merenkävijöitä). Ruotsista muodostui valtio, mutta Suomesta ei, en osaa tarkalleen sanoa miksi, mutta luultavasti se johtui siitä että täällä asui vain muistaakseni 50 000 ihmistä koko alueella. Joten nykyinen Suomen alue liitettiin jossain vaiheessa uuteen valtioon nimellä Ruotsi, eli me olimme silloin itse asiassa Ruotsi. Koko Suomea ei tällöin ollut olemassakaan. Suomea kutsuttiin silloin Österlandiksi, tarkoitti että olimme itä-Ruotsia.

Ilmeisesti historiaa ei opeteta kouluissa tänä päivänä. Ainakaan muinaista historiaa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #40

Juuri noin.

Sitäpaitsi tilanne oli sellainen että ruotsalaisethan olivat merenkulkijakansaa. Ahvenanmeri ei ollut heille mikään este, vaan se oli valtatie. Ruotsalaisethan olivat tottuneet liikkumaan Itämeren piirissä, Pohjanmerellä, Venäjjän jokiteittejä pitkin jopa Mustalle merelle, Kaspianmerelle ja Välimerelle asti.

Tuolla perusteella en usko että ahvenanmeren eri rannoilla asuneet olisivat pitäneet toisissn vieraina. Sama kieli, sama kulttuuri, eikä meri ollut este kaupalle eikä kanssakäymiselle.

Sitäpaitsi sisämaan olotkin olivat samantapaiset meren molemmin puolin. Ruotsin sisämaassa asui suomensukuisia kveenejä ja lappalaisia, Suomen sisämaassa asui hämäläisiä ja lappalaisia. Karjalaiset olivat kaukana ja Novgorodin vaikutuspiirissä.

Ei siis ollut olemasda mitään erityistä etnistä tai kansallista syytä tehdä eroa eri puolilla Ahvenanmerta ja Ahvenanmaalla asuvien väestöjen välillä.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #40

"Kuvaava on, että 1600-luvun alussa Ruotsissa oli yleinen näkemys Suomesta ”maanäärenä”, jossa ei tuolloin ollut yhteiskuntarauhaa. Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolf halusi kehittää tilannetta perustamalla 15. kesäkuuta 1623 kuninkaallisella valtakirjalla Turun hovioikeuden. Hovioikeuden ensimmäinen presidentti ja Suomen maaherra Nils Tuurenpoika Bielke (1623–1628) piti suomalaisia ”pahana ja barbaarisena kansana”, ja Turun piispa (1627–1652) Rothovius totesi asuvansa Turussa ”skorpionien ja barbaarien keskellä”.[43] Heidän aikalaisenaan Brahe toimi aktiivisesti Suomea kehittääkseen ja uskoi ”itämaana” pidetyn Suomen mahdollisuuksiin kehittyä. ”Kreivin aika” olikin todellista kehittymisen ja sisäisen rauhoittumisen aikaa Suomessa."

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Pietari_Brahe

Kyllä Suomi oli selvästi erillinen alue oman kielensä kanssa. Ja tämän alueen Venäjä myöhemmin valtasi. Ei Venäjä napannut osaa Ruotsista vaan Ruotsin vallan alla olleen erillisen maan. Eikä Ruotsi tuolloin juuri Suomea puolustanutkaan.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #43

"Kyllä Suomi oli selvästi erillinen alue oman kielensä kanssa. Ja tämän alueen Venäjä myöhemmin valtasi."

Se alue jonka Venäjä valtasi Ruotsilta n. 200 vuotta sitten oli kyllä tyystin erlainen kun se alue joka luonnostaan ajautui Ruotsin vaikutuspiiriin 500 vuotta sitä ennen.

Silloin 200 vuotta sitten oli nimittäin jo olemassa valtiokäsitteitä ja suurvaltapolitiikkaa, kun Napoleon myi Suomenniemen Venäjän tsaarille tiettyjä palveluksia, eli Englannin kauppasaartoa vastaan

Sen lupaiksen tsaari Alekdanteri, tyolloin myös syntyneen Suomen suuriruhtinas, sitten petti ja Napoleon lähti sotaretkelle Venäjälle, missä hänen armeijansa tuhottiin.

Suomen syntyyn ei siis vaikuttanut Suomen kansallismielisyys, eikä kansallistunne, vaan suurvaltapolitiikka.

Kansallistunne, joka oli valistusajan ja Ranskan vallankumouksen herättämää uutta ajatusmaailmaa, heräteltiin sitten Suomessakin, kuten muuallakin Euroopassa, seuraavan vuosisadan kuluessa.

Suomen kieli ei muiten ollut mikään kieli, eikä suomenkielinen ollut muuta kuin joku pösilö ennen autonomiaa. Kaikki tapahtui virallisesti ruotsiksi ja ruotsin kieltä oli osattava jos aikoi jotain daada aikaiseksi.

Suomea ei siis voitu mitenkään identifioida suomen kielen avulla, koska sillä kielellä ei siihen aikaan ollut mitään asemaa eikä merkitystä.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #46

1. Nämä Napoleon -jutut on itselleni tuttua huttua, eivätkä ne ole ristiriidassa oman kommenttini kanssa.

2. Suomenkieli oli kuitenkin olemassa ja esimerkiksi jakamassani artikkelissa Pietari Brahe patisti pedagogeja tekemään suomenkielen oppikirjoja, jotta saksalaiset ja ruotsalaiset voisivat oppia suomea.

3. En väittänyt, että suomalaisten kansallismielisyys synnytti Suomen. Asian voi nähdä niinkin, että ruotsalaisten tapa nähdä suomalaiset omana kansanaan (erillään heistä) synnytti Suomen.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #47

1. Varmasti tunnet Napoleonisi, mutta et ottanut sitä esiin, joten minun piti.

2. Se mitä sanot ei ole ristiriidassa minun sanomani kanssa.

3. "Asian voi nähdä niinkin, että ruotsalaisten tapa nähdä suomalaiset omana kansanaan (erillään heistä) synnytti Suomen."

En näkisi asiaa noin. Eivät ruotsalaiset suomalaisia kaltoin kohdelleet, se on pelkkää huhua ja propagandaa. Toki Ruotsi ei kohdellut Suomea mitenkään erikoisen lempeästi, kuten tsaari Aleksanteri.

Suomi oli Ruotsille vain luonnollinen osa Ruotsia, ei mikään siirtomaa siis. Ruotsilla vain ei ollut voimaa pitää Suomea niissä olosuhteissa.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto Vastaus kommenttiin #49

Suomen valtion kyllä synnytti nimenomaan venäjän vallan aika vuodesta 1809. Itsenäistmiseen tuli tilaisuus ensimmäisen maailmansodan ja vallankumouksen aiheuttama venäjän romahdus. Muutoin sitäkään ei olisi tapahtunut.

Eikä suomen alue mikään itsestään selvyys ollut 1809. Ruotsi kun tarjosi ahvenmaasta erilaisia vaihtoalueita. Mutta venäläiset päättivät sitten rajoista.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #65

"Suomen valtion kyllä synnytti nimenomaan venäjän vallan aika vuodesta 1809."

Ja kansallisuusaate, joka samaan aikaan vaikutti myös Venäjällä.
Venäjä oli ennen vain Tsaarien hallitsema alue. Kansallismielisyyden ansiosta venäläiset alkoivat Venäjällä puhua kansasta.

Venäjän ison maantieteellisen aluaan saattaminen yhteen kansallisuusaatteen ihanteen mukaiseksi kansaksi olikin jo paljon vaikeampi tehtävä kuin Suomalaisten yhtenäistäminen kansaksi. Venäjän rajojen sisältä kun löytyy huomattavan kirjava kansojen sekoitus, sehän on vain valtava monikulttuurinen kansojen sulatus-uuni.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto Vastaus kommenttiin #67
Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila Vastaus kommenttiin #40

"Ilmeisesti historiaa ei opeteta kouluissa tänä päivänä. Ainakaan muinaista historiaa."

Kyllä sitä opetetaan.

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit...

"Suomi liitettiin osaksi Ruotsin valtakuntaa 1150-luvulla ja kuului siihen vuoteen 1809 saakka. Ruotsin vallan vakiintuminen Suomessa tarkoitti historiallisen ajan ja keskiajan alkamista ja Suomen kristillistämistä. Suomesta tuli osa roomalaiskatolista kristikuntaa ja läntistä kulttuuripiiriä."

Nämä samat asiat opetettiin kouluissa jo silloin kuuskytluvulla jolloin niitä jouduin pänttäämään päähäni.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto Vastaus kommenttiin #45

Omaksi valtioksi suomi kehittyi yllättävää kyllä venäjän vallan alla. Onneksi siis Venäjä voitti tuon Suomen sodan. Kyllä meille kovin onnettomasti olisi käynyt, jos näin onnekasta tapahtumaa ei olisi ollut.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto Vastaus kommenttiin #40

Eipä tuo nykyään suomena tunnetun alueen valtaaminen ollut siirtomaan hankkimista kummempaa.

Suomea ei valtiona ollut. Mutta asui täällä ihmisiä, heimoja, yhteisöjä, jotka myös taistelivat Ruotsalaisia vastaan. Suomi kyllä alistettiin ja suomalaiset alistuivat aivan täysin, jotain kapinoita lukuunottamatta, Kun tunnet historian turha siitä sitten on peistä vääntää. Tosin tänne tekivät retkiään myös muut. Ainakin tanskalaiset ja venäjän suunnalta Novgorodilaiset. Eipä ollut venäjääkään silloin. Eikä ruotsikaan kovin vanha yhtenäisenä valtiona.

Eipä tosiaan ollut valtioita pohjois-amerikassakaan. Kaiketi intiaanien kohdalla on käsitys, että heidät alistettiin. He eivät tosin alistuneet samalla tavalla, kuin me. Ehkä siitä siksi on kirjoitettu toisin. Samoin on tapahtunut lukuisten siirtomaiden osalta. Osassa näistä alistetuista alueista tosin oli tomivia valtioita.

Ruotsinkielisten edut kertoavat tästä valoittajan asemasta edelleen. Ahvenmaalaiselle maksetaan runsaasti, jotta voivat pitää matalat verot, korkeammat lapsilisät, ilmaisen joukkoliikenteen ja itsehallinon. Voisivat kyllä itse rahoittaa tämän kaiken. Pakkoruotsi on myös yksi merkki tästä historiasta. Eihän sillä mitään järkiperustetta ole. Tosin se saatiin aikaiseksi joskus 60 luvun lopussa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #61

"Eipä tuo nykyään suomena tunnetun alueen valtaaminen ollut siirtomaan hankkimista kummempaa."

Tuolla samalla tapaa niitä alueita hamstrattiin soilloin joka puolella Eurooppaa. Alueet vaihtoivat hallitsijaa tiuhaan tahtiin, eikä siinä pelissä ollut painoarvoa millään kulttuuriperimällä, kielellä, tai kansallistunteella. Eivät nämä Euroopan valtiot minkään sellaisen perusteella muodostuneet. Alueet jaettiin sodan, poliittisten lehmänkauppojen ja naimakauppojen avulla. Siinä ei ollut millään kansallisuudella yhtään mitään merkitystä, kun siitä ei edes tiedetty mitään.

Mitä erilaisiin sotaretkiin täällä pohjolassa tulee, niin niitä tehtiin puolin ja toisin. Välillä Ruotsalaiset teki ryöstöretkiä muualle ja muut tekivät ryöstöretkiä Ruotsiin. Siinä ei tehty eroa skandinaavisten veljeskansojen, balttien, suomalaisten, tai karjalaisten välillä.

Norjalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset ryöstelivät toinen toisiaan, kuten baltteja, karjalaisia ja suomalaisia. Karjalaiset kävivät välillä ryostämässä ruotsalaisia, välillä hämäläisiä, välillä kveenejä ja lappalaisia. Hämäläiset ryostivät lappalaisia, kveenejä ja karjalaisia.

Kveenit olivat suomalaisperäistä väestöä jotka asuttivat keski- ja pohjois Ruotsin ja keski ja pohjois Suomen erämaa-alueita, kutem lappalaisetkin.

Sellaisia kansallisia rajoja ja rajoitteita millaisia me tänä päivänä koemme olevan, ei menneinä aikoina kertakaikkiaan ollut olemassakaan. Tämä oli villiä maata, kuten Amerikka oli villiä intiaanien asumaa aluetta ennen sen kolonnisaatiota.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto Vastaus kommenttiin #66

Ja? Ruotsi siis alisti/valtasi tämän alueen ja räällä asuvat ihmiset valtaansa. Tämän alueen asukkaat olivat kakkosluokan asukkaita ja ovat ilmeisesti edelleen.

Käyttäjän ViliLustman kuva
Vili Lustman

Geenitutkimusten mukaan itse asiassa Ruotsista ei muuttanut paljon porukkaa, vaan esimerkiksi ruotsin kieli siirtyi lähinnä kultturillisen vaikutuksen seurauksena. Pohjanmaan peräkylien ruotsinkielisetkin ovat lähempänä suomalaisia kuin ruotsalaisia. Kieli ja geenit eivät aina siirry samalla tavalla.

Varsinainen nationalismi tuli vasta myöhemmin. Suomalaisten heikompi asema johtui lähinnä etäisestä sijainnista kuningaskunnan ydinmaihin nähden kuin etnisestä syrjinnästä. Tästä esimerkki on vaikkapa se, että Ruotsin kuningas asutti Ruotsin asumattomia sisämaita savolaisilla kaskiviljelijöillä (metsäsuomalaiset) vielä siinä 1700-luvun paikkeilla.

Nykyisen nationalismin (nationalismin kaltaiset aatteet eivät ole historiassa harvinaisia) esivaiheen arvellaan kuitenkin syntyneen, tai itse arvelen, uskonpuhdistuksen, kirjapainon ja kansankielistymisen myötä. Valtioiden piti valita yksi alueella puhutuista kielistä viralliseen käyttöön, mikä rupesi herättämään epäreiluuden tunteita ja väestön jakautumista ikään kuin suhteessa valtioon.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Nykyisen nationalismin (nationalismin kaltaiset aatteet eivät ole historiassa harvinaisia) esivaiheen arvellaan kuitenkin syntyneen, tai itse arvelen, uskonpuhdistuksen, kirjapainon ja kansankielistymisen myötä. "

Jäejen sanoja

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

Brasilia on nykyisin ottannut käytännön, jossa viidakosta löydettyjä uusia ja koskemattomia heimoja ei enää pyritä ottamaan yhteiskuntaan mukaan, vaan heidät jätetään vanhaan elinympäristöön, vanhoine tapoineen. Tämä siitä syystä, että Brasiliassa on tiedostettu miten eriytynyt populaatio ei pysty integroitumaan, vaan menettää vanhat tapansa, alkoholisoituu ja syrjäytyy meidän yhteiskunnassa.

Vaikka ongelmat eivät ole yhtä pahoja kaikkien tulijaryhmien kohdalla, niin integraation ongelmat voivat johtua suurissa määrin biologisista syistä. Eivät siitä, että kotoutus olisi tehotonta tai rahaa liian vähän käytössä. Meidän pitää joko hyväksyä, että tulijoiden koulutustasoa ei saada käytännössä koskaan samalle tasolle ja he valitsevat oman tapakulttuurinsa, tai sitten ryhtyä toimenpiteisiin, jossa estetään ongelmien synty esim. lopettamalla humanitäärinen maahanmuutto.

Ihmisille olisi helpompi toimia omassa ympäristössään ja kriisialueita lähempänä on kyllä maata, jonne voisi muuttaa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Tämä siitä syystä, että Brasiliassa on tiedostettu miten eriytynyt populaatio ei pysty integroitumaan, vaan menettää vanhat tapansa, alkoholisoituu ja syrjäytyy meidän yhteiskunnassa."

Suomalaiset eivät alkoholisoidu, eivätkä syrjäydy Euroopassa, eivätkä eurooppalaiset Suomessa, eivät ainakaan sen pahemmin kuin suomalaiset Suomessa tai eurooppalaiset kotimaissaan.

Eikö tämä todista että Eurooppa on yksi yhtenäinen kulttuurialue, eikä mitään rajoja pitäisi olla Euroopan valtioiden välillä.

Eurooppaan ulkomailta, siis Euroopan ulkopuolelta, tulevien määrää kannattaa kyllä kontrolloida, ainakin niitä jotka tulevat Amazonin viidakoista ja ovat kulttuuriin sopeutumattomia.

Brasilialaiset taitaa kyllä muuten olla yleensä ihan riittävän sopeutumiskykyisiä myös Suomen oloihin, kuten suomalaiset Brasilian oloihin.

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

Matka keski-Euroopasta on lyhyempi Suomeen monella tapaa kuin Lähi-Idästä tai Afrikasta, mutta monet pitävät jo Etelä-Euroopan toimintakulttuuria hyvin erilaisena meihin verrattuna. Tilastot myös kertovat että korruptio ja monet muut negatiiviset piirteet ovat niissä yhteiskunnallisesti yleisempiä.

On muuten mielenkiintoista, että lähes kaikissa Etelä-Amerikan valtioissa on johdossa henkilöitä, jotkä näyttävät Eurooppalaisilta, kun taas maan alkuperäisväestön näköisiä henkilöitä on vain harvassa. Venezuelan Chavez oli poikkeus, mutta tulokset olivat hirvittävät. Vaikka varallisuus ja maa omaisuus on todennäköisesti suurempaa näissä valtioissa aikoja sitten tulleiden siirtomaaisäntien jälkeläisillä, niin kuitenkin maat ovat vieläkin heidän hallinnassaan.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Mä vaadin kyllä karhunpeijaisia takaisin! Se jos mikä on suomalaisuutta parhaimmillaan. Kaikki muut uskonnot voi painua vattuun täältä.

Blogistikin on joku ihme hippi tai retardi(viisaus from-Junes Lokka) joka ei kunnioita Suomen kansan istumista tuohivirsut jalassa ja kannel kädessä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Mä vaadin kyllä karhunpeijaisia takaisin! Se jos mikä on suomalaisuutta parhaimmillaan. Kaikki muut uskonnot voi painua vattuun täältä."

Minä ainakin olen kunnioittanut suomalaista peijais- perinnettä niin hyvin kuin mitä se nyt ylipäätänsä mahdollista on.

Ostin elintarvikemessuilta pussilisen karhun jauhelihaa, ainakin sitä sellaisena myytiin, sekoitin vähän nautasikaa joukkoon ja tein siitä lihapullia.

Se maistui aivan ......... karhulta.
Ihan hyvä maku se oli.

"Blogistikin on joku ihme hippi tai retardi(viisaus from-Junes Lokka) joka ei kunnioita Suomen kansan istumista tuohivirsut jalassa ja kannel kädessä."

Jes.

Tuo blogistin hippiasu on aivan liian globaali ja monikulttuurinen, vaikka se onkin jo vanhanaikainen eikä muodinmukaisen globaali ja monikylttyyrinen.

Tuohinen lakki päähän ja tuohiset virsut jalkaan, pellavasta tehty perinneasu vielä päälle ja kantele polvelle.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama
Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Nää kommentit saa mut aina tuntemaan itseni typerältä kun en ymmärrä mitä tässä yriterään kertoa. Oliko blogissa jotain vikaa?

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Suomen kansasta tässä puhutaan. Aidosta sellaisesta. Kristinusko ei kuulu suomalaisuuteen.

Käyttäjän JouniSuninen1 kuva
Jouni Suninen Vastaus kommenttiin #23

Suomalaisuuteen kuuluu se mitä me suomalaiset pidämme suomalaisuutena. Kristinusko on vakiinnuttanut asemansa ja suomalaiset ovat turvautuneet viimeiset 800 vuotta Jumalaan, eivät Väinämöiseen.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #27

Jotkut suomalaiset eivät piittaa jumalista ja jotkut diggaa Odinia, jotkut Väinämöistä, jotkut Budhaa ja jotkut Allahia.

Sopivatko nämä ei niin kristilliset Suomessa asuvat suomalaisuuden raameihin, tai, jos otetaan vielä pienempi seula, perussuomalaisuuden raameihin?

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #33

Jos nyt lähdetään siitä, että Perussuomalaisten puheenjohtaja on ateisti.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #23

Kulttuurit muuttuu, kehittyy, sulautuu, jättää perinteitä taakseen ja uudistuu.
Se on harvalle suomalaiselle mikään ongelma.

Olen kirjoittanut aiheesta pidemmikin:

http://kreiviolaf.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232123-...

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #31

Olen nyt tutkinut tätä perussuomalaista ajatuksenjuoksua useita vuosia, mutta tällaiseen perussuomalaisuuteen en muista ennen törmänneeni ja on pakko myöntää että tätä minäkin ymmärrän.

Miten tällaista perussuomalaista ajattelua sitten pitäisi soveeltaa käytäntöön ja miten se nivoutuu ja soveltuu siihen perinteiseen perussuomalaisuuteen?

Vai sopeutuuko se siihen ollenkaan?

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #35

Tämä on kiintoisaa. Tarkenna ja konkretisoi niin pystyn vastaamaan.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #37

Viittaan tuohon blokiisi mihin itse viittasit ja totean että sinä oli ideoita mitä en pysty torjumaan, mutta samalla totesin että eihän näitä asioita ennen olekaan tällä tavalla esitetty.

Tarkoitan siis ajatuksiasi islamin monokulttuurisuudesta, mikä on kiistämätön tosiasia ja miten se ei oikein sovellu tähän vallitsevaan monikulttuuriseen maailmaamme.

Perussuomalaisena tunnustat että elämme monikulttuurissa, mikä on varsin erikoista, kun olen tottunut ajattelemaan että persut nimenomaan inhoaa ja halveksii monikulttuurista systeemiä ja siihen liittyvää suvaitsevaisuutta. :)

Ehkä suurin osa peruista ei ymmärrä millainen tilanne oikeasti on ja he kuvittelevat tämän globaalin monikulttuurimme suomalaiskansalliseksi monokulttuuriksi.

Kaikki perussuomalaisuus perustuu siis tähän väärinkäsitykseen, mikä väärinkäsitys ei sinua kuitenkaan näytä haittaavan. :)

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #56

Kyse on pikemminkin siitä, että ihmiset tarkoittavat eri asioita puhuessaan monikulttuurisuudesta. Perussuomalaiset puhuessaan monikulttuurisuudesta puhuvat pääasiassa poliittisesta monikulttuurisuudesta eli monikulturismista.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #60

Se että puhutaan eri asioista, vaikka käytetään yhtä ja samaa termiä on tavallista. Se mitä oikeasti tarkoitetaan, pitäisi kyllä paljastua asiayhteydestä, mutta ei vain ole selvinnyt tämä monikulkttuurisuus- käsite näköjään.

Mitä tarkoittaa poliittinen monikulttuurisuus tai monikulturismi, sitä en lähde tässä miettimään, koska en usko että se on relevanttia. Se on relevanttia mitä asiayhteys paljastaa termin käyttäjän siitä käyttämästään termistä ajattelevan.

Minusta näyttää siltä että ajattelet samoin kun minä, mutta kun tivaan asiaa, kiemurtelet kuten mato jota yritetään laittaa koukkuun, koska et usko puoluetoveriesi pitävän siitä että minun ja sinun ajatukset osuvat aika hyvin yhteen tämän monikulttuurisuuden osalta.

Nyt sinun pitää siis korjata asia jollakin tapaa, vai onko vahinko jo peruuttamaton. :)

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #63

En kiemurtele. Uskon, että sinulla on väärä käsitys perussuomalaisten asenteista liittyen monikulttuurisuuuteen.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #64

"En kiemurtele. Uskon, että sinulla on väärä käsitys perussuomalaisten asenteista liittyen monikulttuurisuuuteen."

Uskon että sinulla on väärä käsitys muiden perussuomalaisten ajatustenjuoksusta tältä osin, tai sitten tämä on vain sitä kiemurtelua.

Mutta turha tästä on väitellä.
Ymmärrän pointtisi sillä tavoin kuin jo selitinkin. :)

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #31

Vaikka olenkin samoilla linjoilla blogisi kanssa - tässä asia niin, kiinnostaisi tietää miten tuo väite näkyy käytännössä:

"Kulttuurit muuttuu, kehittyy, sulautuu, jättää perinteitä taakseen ja uudistuu.
Se on harvalle suomalaiselle mikään ongelma."

Viime aikoina kun on suomalaisille näyttänyt olevan ongelmana kaikki pienetkin muutokset, joilla yritetään uudistaa kulttuuria ja suomalaisuutta. Ja yllättävän moni vetoaa vastustustaan perinteisiin, jotka eivät ole välttämättä edes sadan vuoden perinteitä - pelkästään jo 20-30 vuoden "perinnettä" on hyvin vaikea lähteä muuttamaan, kun some räjähtää heti jos joku edes ehdottaakin pientä muokkausta perinteeseen.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #48

Tarkennetaan: Ei ole ongelma, kun muutokset tapahtuu kysynnän ja tarjonnan lakien kautta, eli käytännössä ikäänkuin itsestään. Se nähdään helposti ongelmana, jos jotain pakotetaan yhäältä alas.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Koska yllättäen maahanmuutto for dummies meni joltain ohi kattaisi tiedustella vaikka ystävältäsi Junekselta voisiko hän tehdä osuvamman maahanmuutto for retards blogin, vlogin tai jotakin.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve

Mistä nämä Junes -kommentit yhtäkkiä tulee? :D

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve

Junes saattais tehdä pikemminkin jonkun Maahanmuuttopolitiikka for dogs -blogin. Sopisi paremmin hänen tyylilleen.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve

Jotta monikulttuurisuus toimii, se vaatii sen, että kaikki osapuolet ovat siihen sitoutuneita.

Jos jotain suomalaisia tökkii se, että tummaihoinen kantaa suomenlippua ja saunoo tai jos suomalainen ajattelee ettei Suomeen saisi perustaa afrikkalaisia raivintoloita, niin vaikeaksi menee.

Tämä sama koskettaa kuitenkin myös vieraan kulttuurin edustajia. Jos muslimivanhemmat opettaa lapselleen, ettei kantaväestön edustajien kanssa kannata kaveerata, jotta ei tule huonoja vaikutteita, niin edelleen vaikeaksi menee.

Ensiksi mainittua esimerkkiä jatkuvasti liioitellaan. Oikeasti suomalaiset ovat todella suvaitsevaista kansaa.
Toista esimerkkiä taas jatkuvasti vähätellään tai koko ilmiön olemassaolo kielletään.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Toista esimerkkiä taas jatkuvasti vähätellään tai koko ilmiön olemassaolo kielletään."

Ehkä asiaa selittää se että emme koskaan joudu tekemisiin muiden muslimien kuin niiden suvaitsevaisten ja sopeutuvaisten kanssa. Ne toiset pysyvät omissa oloissaan, eivätkä halua olla tekemisissä.

Ei ole mikään ihme että tämä antaa väärän ja vääristyneen kuvan, jos niitä eristäytyviä muslimeita ylipäätänsä on olemassakaan, minä en tiedä niistä mitään, tiedän vain että on olemassa omiin oloihinsa eristäytyviä suomalaisia, jotka kirjoittelee näille palstoille vihapuheita muslimeista.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve

Totta. Töiden, politiikan, koulun, harrastusten yms. puolesta olen törmännyt vain integroituneisiin muslimeihin. Muutamalta heistä olen kuullut, että vanhemmat toruneet "länsimaalaistumisesta."

Ne muslimit, joita tapaa yllämainituissa yhteisöissä eivät ole ongelma. Eivätkä he ole samoja kuin esim. ostoskeskuksissa joukolla teinityttöjä ahdistelevat hiipparit.

Mutta näin Kallion kuplan sisällä henganneena taiteilijaretkuna voin sanoa, että tietyissä piireissä ihan ymmärrettävästi syntyy vääristynyt käsitys kokonaisuudesta.

Käyttäjän JouniSuninen1 kuva
Jouni Suninen

"Jos jotain suomalaisia tökkii se, että tummaihoinen kantaa suomenlippua ja saunoo tai jos suomalainen ajattelee ettei Suomeen saisi perustaa afrikkalaisia raivintoloita, niin vaikeaksi menee."

Jos se Suomen lippua kantava saunoja on muslimi, niin hän voi silti seuraavana päivänä räjäyttää itsensä ja muutaman suomalaisen. Eivät ne kulje ympäriinsä äristen ja muristen, ja kantaen kaulassa lappua jossa lukee "olen terroristi".

Kaikki muslimiterroristit ovat toistaiseksi olleet ihmisiä, joita naapurit ovat pitäneet "ystävällisenä ihmisenä" ja "hienona luonteena".

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve

Eli tulisiko jokaista muslimia kohdella terroristina?

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

Jouni, onneksi Myyrmannin ostoskeskusen räjäyttänyt mies ei ollut terroristi - hän oli hienoluonteinen ja ystävällinen suomalainen, joka nyt vain sattui rakentamaan pommin ja räjähti siinä sivussa itsekin.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #52

Muistaakseni kyseessä oli reppuun piilotettu aikapommi, joka oli ajastettu siten, että tämä massamurhaaja olisi ehtinyt liiketilasta ulos ennen räjähdystä.

Pommi kuitenkin räjähti samantien kun hän laski repun ostoskeskuksen lattialle.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve Vastaus kommenttiin #52

Niin ja ei ollut terroristi, koska iskulla ei ollut poliittista motiivia. Pekka Eric-Auvista voidaan pitää terroristina, mutta toisaalta "kouluampuja" on myös oma kategoriansa.
Breivik taas ilmiselvästi on terroristi.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

Totuushan on se ettei kukaan integroidu mihinkään ellei ole siinä maassa paikallisten kanssa tekemisissä ja tutustu paikallisten tapoihin ja kulttuuriin.

esim. Ei suomalainen henkilö Kiinassa pysty mitenkään sopeutumaan paikalliseen kulttuuriin, tapoihin tai käytännönasioihin, mikäli kiinalaiset katsoisivat tätä suomalaista inhoten ja vihaten ja aiheuttaisivat koko ajan uhkaa tälle henkilölle fyysisesti tai henkisesti. Ja sitten kun henkilö ei sopeudu, niin paikalliset sanoo vaan että se on sen sopeutujan ongelma. Paradoksi on valmis.

Käyttäjän KreiviOlaf kuva
Tommi O. Pälve

Tämä argumentti olisi tehokkaampi, jos ei olisi niin suuria eroja väestöryhmien integroitumisen välillä.

Jos suomalaiset olisi niin vihamielisiä, kuin väitetään, ei tänne integroituisi kiinalaisetkaan.

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila

"Totuushan on se ettei kukaan integroidu mihinkään ellei ole siinä maassa paikallisten kanssa tekemisissä ja tutustu paikallisten tapoihin ja kulttuuriin."

Vielä vaikeampaa on integroituminen silloin, jos se Suomalainen vaatii Kiinalaisia muuttamaan omia tapoja, kulttuuria, uskontoja sekä muita heille tärkeitä asioita Suomalaisiksi.

Eikä itse edes haluakkaan oppia niitä Kiinalaisia asioita.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #57

Minä veikkaan että monissa suurissa kulttuureissa on paljonkin sellaista mitä suomalainen ei koskaan ymmärrä ja aivan varmasti kaikki suuret, jo kansainvälisesti levittäytyneet kulttuurit ovat joutuneet muokkautumaan sopiakseen paremmin vuoteen 2017 ja kohta alkavaan 2018.

Itse uskaltaisin väittää, ettei suomalainen ikinä ymmärrä yhdenlapsen politiikkaa ja poikalapsien suosimista, kuten kiinalaiset tekee - ja vielä vähemmän sitä, jos tyttövauvan synnyttänyt nainen ei voi asialle tehdä mitään, mikäli mies päättää hukuttaa vauvan vesiämpäriin - Näitäkin tapahtuu edelleen Kiinassa.

Onhan silti Suomessa ollut iät ja ajat oma väkivallan kulttuuri. Meillä on omat tilastot perhesurmissa ja lapsentapoissa. Suomi on myös toiseksi väkivaltainen maa Euroopassa olla nainen - Ja nämä kaikki asiat eivät mitenkään ole integroitumattomien vika, vaan meillä olisi ilman heitäkin huolestuttavat tilastot asioista.

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

Mielestäni "inhoten ja vihaten ja aiheuttaisivat koko ajan uhkaa" koskee Euroopassa enemmän tulijoiden toimia kuin meidän heitä kohtaan. Väkivalta, ryöstöt ja raiskaukset kohdistuvat meihin ja he taas ovat tekijöitä. Kun otetaan yhtälöön työllisyysluvut, rasismilla ratsastaminen ja haitallinen tapakulttuuri, niin olisihan se jo ihme, jos kantaväestö ei reagoisi.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #59

No niin... Voinhan sen toki näinkin ajatella, silloin päästään sopivasti harjoittamaan ksenofobiaa.

TE aiheutatte MEILLE uhkaa: te ryöstätte, raiskaatte ja tapatte ja tappelette. Me emme halua teidän tekevän sitä ulkomaalaisina Suomessa - Mutta haluamme pidättää itsellämme oikeuden tehdä niin suomalaisina.

Onhan moni Odinin soturikin tuomittu naistenpahoinpitelystä, silti he haluavat estää kenekään muun pahoinpiotelemästä heidän naisiaan, koska itse ongelmaan ei nähdä tarvetta puuttua, mutta nähdään tarve puuttua silloin kun pienemmät ryhmät harjoittavat tätä ongelmaa.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #72

"Mutta haluamme pidättää itsellämme oikeuden tehdä niin suomalaisina. "

Taistelemme yhtä lailla tuotakin vastaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset